สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405536000531
 • สุทธิ์สมร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไอดีไดรฟ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 85497
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่
 • สินค้า/บริการ
 • โรงเรียนสอนขับรถ,ศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย
 • สุทธิ์สมร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043228899
 • เบอร์มือถือ
 • 0818711832
 • อีเมล์
 • sutnsamorn.sa@iddrives.co.th