สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมูหมู
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมพงษ์ บวรวัฒนวานิช
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0993516659
 • เบอร์มือถือ
 • 0993516659
 • อีเมล์
 • somponghao@gmail.com