สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0935556000249
 • ทานตะวัน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10132
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทานตะวัน ปัญญารัตนรัฐ
 • ทานตะวัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074843998 , 074610742
 • เบอร์มือถือ
 • 0818988317
 • อีเมล์
 • athantavan@gmail.com