สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0413561003393
 • พลายเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ค้าขายและท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงออนไลน์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47691
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พลายเดช ภักดีวิเศษ
 • พลายเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0627635868
 • เบอร์มือถือ
 • 0627635868
 • อีเมล์
 • nungmai@hotmail.com