สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0535558000282
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทอี่เฮียง ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กฤติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูแปรรูป สินค้าของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤติ ปาละบุญมา
 • กฤติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0909739780
 • เบอร์มือถือ
 • 0564158907
 • อีเมล์
 • packagingkritt@hotmail.com