สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3700500641321
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านสวนพัฒทวี
 • ภัทรานี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า OTop
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทรานี ตินะคัด
 • ภัทรานี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0878860063
 • เบอร์มือถือ
 • 0878860063
 • อีเมล์
 • phatandfrank@gmail.com