สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1329900458856
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านละอองลูกชิ้นหมู
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกชิ้นหมู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรศักดิ์ นิมินรัมย์
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 091-0458200
 • อีเมล์
 • Bizclubsurin@gmail.com