สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561143726
 • โศจิรจ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46105
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องลดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องควบคุมความชื้น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • CE,ROHS
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว โศจิรจ จำปา
 • โศจิรจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021650938
 • เบอร์มือถือ
 • 0615644979
 • อีเมล์
 • adm.unicclimate@gmail.com