สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405548000221
 • สุชญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ขอนแก่นไทยอะโกร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตปุ๋ยเคมี
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุชญา ฮอลลันท์ส
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5444984
 • อีเมล์
 • sutchaya1@hotmail.com