สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0935552000031
 • อรพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อินโนเวชั่น เวจเจทาเรียน ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเจสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรพรรณ ดิลกธราดล
 • อรพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819691284
 • เบอร์มือถือ
 • 0819691284
 • อีเมล์
 • innovation_vegetarian@hotmail.com