สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0345556000775
 • นวพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไอซีที ซัพพอร์ท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46522
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
 • สินค้า/บริการ
 • Security and Smart Home system
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นวพล วารินทร์
 • นวพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045953153
 • เบอร์มือถือ
 • 0897222489
 • อีเมล์
 • ictsmd@gmail.com