สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0481610140016
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์
 • สุภาวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.๔๙/๒๕๕๗
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุภาวดี อุดมเดชาเวทย์
 • สุภาวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0800518024
 • อีเมล์
 • Puk.kok19@hotmail.com