สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554075338
 • วิริยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10304
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู
 • สินค้า/บริการ
 • วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว ผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP, HACCP, Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิริยา พรทวีวัฒน์
 • วิริยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817322331
 • อีเมล์
 • viriyapt@gmail.com