สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์
 • พัฒน์ธานิศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป /น้ำผึ้ง / Healthy snack / น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น /ลูกชิ้นปลาดุก และน้ำผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP ระดับ D
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ
 • พัฒน์ธานิศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-803852
 • เบอร์มือถือ
 • 083-5084769
 • อีเมล์
 • vhv.nabon@gmail.com