สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0933556000671
 • ชัยยงค์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คชศิลป์ เบเวอร์เรจ
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46318
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งกาแฟชาโกโก้
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟสังข์หยด, โกโก้สังข์หยด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, GMP/HACCP, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยยงค์ คชพันธ์
 • ชัยยงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074-641082
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8702332
 • อีเมล์
 • kchaiyong139@gmail.com