สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3480800209681
 • ชื่อธุรกิจ
 • กอบเกื้อปลาส้ม
 • ประภาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาส้ม ปลาแห้ง ปลาร้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวปีพ.ศ.2552และพ.ศ.2555
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ประภาพร ผิวคำ
 • ประภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 088-3311787
 • เบอร์มือถือ
 • 083-0596430
 • อีเมล์
 • noi_luk_BAS@hotmali.com