สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • ศจีรัตน์​ฟาร์ม​
  • นางศจีรัตน์​ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • เห็ดหลินจือ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
  • website
  • FB
  • เบอร์โทรศัพท์
  • Otop
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง นางศจีรัตน์​ ระวิ​
  • นางศจีรัตน์​ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 090-3289424
  • อีเมล์
  • sajeeratrawi@gmil.com