สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105534034261
 • วิเชียร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ที่นอนดาร์ลิ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31003
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
 • สินค้า/บริการ
 • ที่นอนและอุปกรณ์เครื่องนอน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก. PM AWARD2000,2007
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิเชียร ประเสริฐวณิช
 • วิเชียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0911658282
 • เบอร์มือถือ
 • 0911658282
 • อีเมล์
 • vichiandarling@gmail.com