สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสื่อกระจูดยายเวง
 • ศรีสุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์กระจูดในรูปแบบต่างๆ กระเป๋า หมวก เสื่อใช้ปูนั่ง เป็นสินค้าพื้นบ้านของทะเลน้อย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา นวลมุสิก
 • ศรีสุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0807113194, 0980565532
 • อีเมล์
 • srisuda.nuanmusik@hotmail.com