สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำใส เขาสวย รีสอร์ท
 • จีระวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม ห้องอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จีระวรรณ เศวตะดุล
 • จีระวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0989429654
 • เบอร์มือถือ
 • 0989429654
 • อีเมล์
 • jeerawan1559@gmail.com