สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557012671
 • สุรเชษฐ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลีออน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22199
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรเชษฐ จุลจินดา
 • สุรเชษฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 047-802133
 • เบอร์มือถือ
 • 064-1414952
 • อีเมล์
 • lubpuilatex@gmail.com