สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3809700040418
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างทองแม่มาลี
 • ชาตรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายทองรูปพรรณ เงิน และนาค จำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาตรี อัครวิบูลย์
 • ชาตรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-311117-9
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7374177
 • อีเมล์
 • maemaleegold@gmail.com