สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135537003561
 • สุกาญจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คู่เรือน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 16220
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสำนักงานและบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 029092026
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุกาญจน์ ซิ้มเจริญ
 • สุกาญจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0989313468
 • อีเมล์
 • kooreon@gmail.com