สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0573559002929
 • รัตนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาร์ทีเอ็นทราเวลเชียงราย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 77101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
 • สินค้า/บริการ
 • รถนำเที่ยว ทัวร์ จัดอบรมสัมมนา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัตนา บุญเลิศ
 • รัตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0855984439
 • อีเมล์
 • rattana@hotmail.com