สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125557028276
 • อรธิดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คิด มันส์ ครีเอทีฟ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบการจัดแสดงสินค้าและบริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อรธิดา จำปาชัย
 • อรธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021650468
 • เบอร์มือถือ
 • 0931245393
 • อีเมล์
 • pim.kidmans@gmail.com