สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3860100280223
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดี
 • วิโรจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตและจำหน่ายกาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิโรจน์ เดชแสง
 • วิโรจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-1966441
 • เบอร์มือถือ
 • 064-6794099
 • อีเมล์
 • pawarisa.gultula@gmail.com