สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดนำ้ไส หมู่ที่ 1
 • พรพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม ,ผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรพรรณ ทรัพย์เจริญสิริ
 • พรพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0637970534
 • เบอร์มือถือ
 • 0637970534
 • อีเมล์
 • mh_ops@moc.go.th