สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านฝ้ายไหม ไทยคราฟท์
 • ดวงพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานฝีมือ ผ้าทอมือ เสื้อผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดวงพรรณ เตียวพานิช
 • ดวงพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-4799459
 • เบอร์มือถือ
 • 095-4799459
 • อีเมล์
 • mam5328@gmail.com