สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 050552001988
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เทียนดาหลา จำกัด
 • แววดาว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เทียนหอมแฮนด์เมด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053379007
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง แววดาว เตียวกุล
 • แววดาว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053379070
 • เบอร์มือถือ
 • 086-4210842
 • อีเมล์
 • tiendahla_cnx@hotmail.com