สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0805559001280
 • ศาศวัต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มาสเตอร์แอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • บริการรับทำบัญชี/ตรวจสอบบัญชี/ให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศาศวัต มาศสุพงศ์
 • ศาศวัต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0873839713
 • อีเมล์
 • sassawat.m@gmail.com