สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หัวโต Big Head
 • สุจิตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่วงอกหัวโต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุจิตรา ทองอยู่
 • สุจิตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0909473451
 • เบอร์มือถือ
 • 0909473451
 • อีเมล์
 • sujitratongu@gmail.com