สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101800997004
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธุรกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์
 • สันติธรรม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องงอกและจมูกข้าวกล้องงอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP CODEX
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันติธรรม กองธรรม
 • สันติธรรม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-8584553
 • อีเมล์
 • aonjudtem@gmail.com