สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลูกชิ้นศาลากลางเมืองสิงห์
 • รฐา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกชิ้น น้ำจิ้มสุตรโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รฐา พยัคฆะโส
 • รฐา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-0023552
 • เบอร์มือถือ
 • 081-0023552
 • อีเมล์
 • mmratha@gmail.com