สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0443560001044
 • ธีรดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปลาบู่ บ้านพลังปัญญา
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 14112
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธีรดา นามให
 • ธีรดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 065-4915565
 • เบอร์มือถือ
 • 065-4915565
 • อีเมล์
 • mh_ops@moc.go.th