สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0853559000206
 • จันทร์แรม 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รุ่งโรจน์พาณิชย์ระนอง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านค้าปลีก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทร์แรม เตี่ยวสกุล
 • จันทร์แรม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9702533
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9702533
 • อีเมล์
 • janram5888@gmail.com