สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกเมืองสุราษฎร์
 • ยุภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกชนิดต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช อย. GMP ฮาลาล OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ยุภา เทียมกุล
 • ยุภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077 213756
 • เบอร์มือถือ
 • 081 9705616
 • อีเมล์
 • phasu_surat@hotmail.com