สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเห็ดเยื่อไผ่เทศบาลนครยะลา
 • วิวัธน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เซรั่มวุ้นเห็ดเยื่อไผ่ ,เซรั่มแฮร์,เซรั่มวุ้นเห็ดวาย บีจี สกินแคร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิวัธน์ หริรักษ์ไพบูลย์
 • วิวัธน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0847803061
 • อีเมล์
 • h.wiwat@gmail.com