สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2411400020321
 • ชื่อธุรกิจ
 • พีเอส เฟอร์นิเจอร์
 • ภิตินันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภิตินันท์ ทัพภูธร
 • ภิตินันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619395554
 • เบอร์มือถือ
 • 0619395554
 • อีเมล์
 • psframe@hotmail.com