สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชมรมคนชอบกุ้งตลาดไท
 • ณัฐฏ์พิชญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กุ้งสด, อาหารทะเลแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • _-
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐฏ์พิชญา รวิภาสพรสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956572745
 • เบอร์มือถือ
 • 0956572745, 0809555655
 • อีเมล์
 • e20yl@hotmail.com