สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Sawang
 • เมธศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เมธศิริ รุ่งสว่าง
 • เมธศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 098 696 8983
 • เบอร์มือถือ
 • 098 696 8983
 • อีเมล์
 • eidbuppacharttt@gmail.com