สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บุปผา ผ้าปักระนอง
 • บุบผา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าปัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บุบผา เพ็งพืช
 • บุบผา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-6521009
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6521009
 • อีเมล์
 • bubparanong001@gmail.com