สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565562000038
 • ธานินทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เรณูผัดไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10742
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
 • สินค้า/บริการ
 • ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธานินทร์ ไชยเสน
 • ธานินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0828888345
 • อีเมล์
 • joop999@hotmail.com