สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • คุณตุ๊กตา
 • พรชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสังข์หยด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818359964
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรชัย สุาเมือง
 • พรชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029686670-1
 • เบอร์มือถือ
 • 0818359964
 • อีเมล์
 • sale@respondgroups.com