สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท บ้านเห็ดปทุม จำกัด
 • ปรีชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ฟาร์มเห็ดถั่งเช่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปรีชา โชติกลาง
 • ปรีชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 092-8965554
 • เบอร์มือถือ
 • 092-8965554
 • อีเมล์
 • preechachotklang@hotmail.com