สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • บ้านละอองคราม
  • กุญช์ณัฏฐา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผ้าครามแปรรูป
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว กุญช์ณัฏฐา ประณต
  • กุญช์ณัฏฐา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 098-2044346
  • อีเมล์
  • sa_moc@hotmail.com