สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0865557000090
 • พสิษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสทีคอฟฟี่แอนด์แสงทอง 1982 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46318
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งกาแฟชาโกโก้
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พสิษฐ์ โชคดี
 • พสิษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0851829777
 • อีเมล์
 • Pmasit_st@hotmail.com