สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มการบูรหอม
 • ชวนชื่น 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การบูรณาการ ยาหม่อง น้ำมันเขียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชวนชื่น บุญเหล็ง
 • ชวนชื่น 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897828589
 • เบอร์มือถือ
 • 0863762793
 • อีเมล์
 • Chayanit.nagavajra@gmail.com