สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0855541000044
 • ชนิตร์นันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • น้ำแร่เมืองนอง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11041
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำแร่บรรจุขวดพร้อมดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย, GMP, OTOP Premium, Best of OTOP selected 77 experience, อนาคตGI.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนิตร์นันท์ กิจสวัสดิ์
 • ชนิตร์นันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818922396
 • อีเมล์
 • manyandmana@gmail.com