สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมู บาติกระนอง
 • ดำรงศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าบาติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดำรงศักดิ์ ฝอยทอง
 • ดำรงศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-1709075
 • เบอร์มือถือ
 • 094-1709075
 • อีเมล์
 • Ranong.batik@gmail.com