สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0865557000651
 • สุรพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • 3 ชาย โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46318
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งกาแฟชาโกโก้
 • สินค้า/บริการ
 • อีซีกาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรพงษ์ ณรงค์น้อย
 • สุรพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0615455996
 • อีเมล์
 • chainoifood@hotmail.com